Intranett, skreddersydd møte løsning for Teams, brukeradopsjon og opplæring

Enable AS og Helse Midt-Norge: et partnerskap for bedre intranett, kommunikasjon og pasientbehandling.

Vi er stolte av å dele denne suksesshistorien, omtalt på Microsoft Pulse-bloggen, der Helse Midt-Norge, en av de største helseregionene i Norge, forteller om hvordan Enable har vært med på lage et nytt intranett basert på Microsoft 365 og Viva Connections, samt brukeradopsjon og opplæring. Det nye intranettet kobler sammen over 22 000 ansatte på tvers av ulike sykehus og enheter, og gir dem en felles og standardisert samarbeidsplattform.

De forteller også om hvordan Helse Midt-Norge bruker vår Teams app for møteadministrasjonsapp som forenkler planleggingen og gjennomføringen av møter, og ikke minst, forbedrer deres arbeidsprosesser og kommunikasjon. Denne appen har etter hvert fått navnet Agenda og er tilgjengelig til alle i Teams Store.

En av de som har nytte av det nye intranettet er Mari Nevermo Hanssen, en vernepleier som jobber i et tverrfaglig team som diagnostiserer og behandler barn og unge med autisme. Mari forteller i artikkelen hvordan det nye intranettet har forbedret hennes arbeids effektivitet, kommunikasjon og pasient omsorg.

Heidi Friden, som har ansvar for informasjonsarkitektur og brukeradopsjon i prosjektet, mener i ekte Enable stil, at menneskene er like viktig som teknikken, hvis ikke mer:

«Arbeidet med intranett har først og fremst vært et organisasjonsprosjekt, fremfor et IT-prosjekt. For et intranett er kun nyttig om det faktisk blir brukt.» – sier Heidi.

Les artikkelen om hvordan Enable har jobbet tett sammen med Hemit og de ulike foretakene for å skape en felles og standardisert samhandlingsplattform som gjør jobben enklere for alle på Microsoft Pulse-Bloggen.

Hvis du har blitt litt nysgjerrig om hvordan du kan også skape mer effektive møter, er det bare å prøv vår møte app Agenda for Microsoft Teams. Gratis i 30 dager!