Miljødirektoratet løftet samhandlingen til nytt nivå

VED BRUK AV TEAMS

delimiter image

Enable har mye erfaring i å løfte små og store organisasjoner i ulike sektorer over til ny teknologi, og i 2020 fikk vi æren av å arbeide med Miljødirektoratet. Miljødirektoratet hadde startet arbeidet med innføring av Office 365 for hele organisasjonen da landet ble rammet av en pandemi, og det oppsto et akutt behov for å fullføre arbeidet i et høyere tempo enn planlagt. For å klare dette var det behov for ekstern bistand, og valget falt på Enable som partner.

Mindre reising

Miljødirektoratets 700 ansatte er fordelt mellom kontorene i Oslo og Trondheim, og noe av møtevirksomheten har tidligere vært forbundet med reising.

Ved hjelp av ny og bedre teknologi kan de reise mindre, og på en enklere måte nå sin visjon om å
«Redusere miljøbelastinga av eiga drift som innkjøp, avfall, reiseverksemd, bygg og energi» 

 

Miljødirektoratet har lykkes med å utvikle en ny samhandlingskultur i Teams.
Det hadde vi ikke fått til uten god bistand av Enable!

Ane Cecile Vollan – Miljødirektoratet

Pandemi og hjemmekontor

Da pandemi og hjemmekontor brått ble den nye standarden, ble også behovet for å kommunisere og samhandle på andre måter større og bruken av Teams, som allerede var tiltenkt denne funksjonen, økte raskt.


Prosjektet for innføring av Office 365, «Teams+», opplevde et stort trykk og behovet for flere prosjektmedlemmer økte.


Enable ble leid inn for å bidra som rådgivere i prosjektet, samt hjelpe til med å lage fremdriftsplan, drive brukeradopsjon og gjennomføre opplæring.
 

Enables erfaringer fra tidligere prosjekter ble nyttig for å utnytte tiden mest mulig effektivt. 

Det har vært en fryd å samarbeide med Enable!
Samarbeidet var tett ettersom to ressurser fra Enable deltok i
den interne prosjektgruppen for innføringsprosjektet.
Enable hadde ansvaret for brukeradopsjon og opplæring i innføringen.
De har veldig god kompetanse, er dedikerte og ga gode råd til prosjektleder og -gruppe underveis i prosjektperioden.

Ane Cecile Vollan – Miljødirektoratet

Viktig med gode retningslinjer

Som mange andre, opplevde Miljødirektoratet at det å bruke et produkt før man har fått satt retningslinjene, gjør det tyngre å etablere en helhetlig praksis i ettertid.

Miljødirektoratet hadde allerede gjort en flott jobb med å definere målene og satt milepælene for opplæringen, så Enable sin oppgave ble å bidra med å sluttføre retningslinjene for dokumenthåndtering og bruk av Teams, og definere rekkefølge, innhold og progresjon i opplæringen.  

Med god hjelp fra Enable har Miljødirektoratet løftet samhandling til et nytt nivå. En god forankring og grundig opplæring er grunnleggende elementer for å lykkes med digital transformasjon, og opplæringen ble lagt opp på en måte som involverte alle slik at de fikk like forutsetninger for å endre praksis. 

Dialogen med Enable utenom de faste prosjektmøtene var effektiv og god,
med én dedikert kontaktperson å forholde seg til.

Ane Cecile Vollan – Miljødirektoratet

65 kurs

Gjennom prosjektet ble det gjennomført 65 kurs for organisasjonen.
Dette var en blanding av teamsmøter for seksjoner og webinarer for hele organisasjonen samlet. 

En egen ressursside ble etablert for å samle alt av retningslinjer, opplæring og infomateriell knyttet til Teams og Office 365. Alle opptakene fra kursene ligger tilgjengelig på disse sidene og kan brukes som repetisjon for ansatte, samt innføring for nyansatte. Denne siden blir holdt ved like, slik at ansatte i Miljødirektoratet hele tiden er oppdatert og følger beste praksis i organisasjonen. 

Vi takker Miljødirektoratet for et svært hyggelig og produktivt samarbeid!