Nyheten vi har ventet på: endring på kanalnavn i Teams
Teamsikon

Mange har nok stusset over at navneendring på kanal ikke har blitt gjenspeilet i mappestrukturen under teamets dokumenter.

Det har istedet ført til forvirringer. MEN nå kommer endelig justeringen på dette.

Hver kanal i et team har en mappe i SharePoint online som er knyttet til dette teamet. Når en ny kanal blir opprettet, opprettes automatisk en ny mappe med samme navn som kanalen. Disse beholder samme navn helt til noen finner ut at de skal endre navnet på kanalen. Mappen beholder da det opprinnelige navnet. Dette har vært et problem helt siden starten på Teams i 2016. På grunn av dette har vi under alle våre Teams-kurs rådet til å ikke endre navn på kanaler med mindre man hadde kontroll på det og visste hva det medførte.

I følge Microsoft 365 Roadmap  – ID 72211 vil denne rulles ut til publikum i februar. Så følg med!

Gry Berg Andersen